Święto Powiatu... oj działo się!

Andrzej Dolny, Orkiestra Dęta OSP w Iwanowicach i Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie otrzymali Medale Zasłużony dla powiatu kaliskiego. To najważniejsze i najbardziej prestiżowe odznaczenie przyznawane przez Radę Powiatu Kaliskiego. Wręczono również statuetki Sportowca Roku Powiatu Kaliskiego Bartłomiejowi Matysiakowi Mistrz Polski w kolarstwie szosowym, Erykowi Latoniowi Wicemistrzowi Polski w kolarstwie na torze, aktualnemu Mistrzowi Polski Młodzików w Boksie - Patrykowi Trzcińskiemu oraz Aleksanderowi Stawirej najbardziej utytułowanemu zawodnikowi ZIĘTEK Team Brzeziny Mistrzowi Świata w kickboxingu. Statuetki otrzymali również wieloletni uczestnic Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów Kalisza Warszawa w roku 15-lecie sztafety.

Koncert Free Brass Band pod kierownictwem Marka Kubery wprowadził muzycznie w Święto powiatu kaliskiego.
Zaproszonych Gości powitał Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak. W swoim przemówieni zwróciła szczególna uwagę na rocznice 25-lecia samorządowych wyborów.

-Ostatnie 25 lat pokazał, że dobre wybory i zaangażowanie społeczeństwa wpływają na ozwój kraju. Tak tez jest w naszej małe ojczyźnie. Przez te wszystkie lata przekonaliście się, że nie ma wolności be ludzkiej solidarności, bez współpracy i bez zgoda. Ta wolność w samorządach jest pielęgnowanania do dziś, a jej efektami możemy się wspólnie cieszyć- podkreślał Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal zwrócił uwagę na rok Jana Pawła II.
-Rok 2015 jest Rokiem Jana Pawła II. Ustanowiono tak w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu ale i całego współczesnego świata. To wielki dar, że mogliśmy żyć w czasać świtego. To czego powinnści się uczyc i o czy mpamietac to zrozumienie, wyrozwumiałość, szczęście i błogosławieństwo. Powinniści cieszyć się z ze zrowiea, poczcia bezpieczeństwa, wolności, życia bez konfliktów oraz z pracy. Bo kalisz i powiat kalsikei maja obecnie najniższy wskażnić bezrobocia od lat.- mówił strosta kaliski Krzystzfo Nosal.
Strosta Kaliski Krzystzof Nosal wraz z przewdoniczacy m Rady Powiatu kalsikeigo dla wyjątkowych osób i instytucji, które swoją codzienną pracą, działalnością charytatywną wpływają na rozwój powiatu, rozwój kultury i tradycji regionu oraz jego promocję.

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 29 grudnia 2014 roku nadała Panu Andrzejowi Dolnemu - medal Zasłużony dla powiatu kaliskiego w uznaniu za propagowanie kultury, wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Powiatu Kaliskiego i jego promocję. Medal został przyznany na wniosek Krzysztofa Nosala – Starosty Kaliskiego.
Andrzej Dolny jest magistrem inżynierem mechanizacji rolnictwa i absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 1974 roku był nauczycielem mechanizacji w szkole rolniczej w Opatówku, następnie kierownikiem filii tej szkoły w Petrykach oraz Gminnym Inspektorem Oświaty w Stawiszynie. Przez lata był również cenionym i szanowanym nauczycielem matematyki w Zespole Szkół w Stawiszynie. Zrozumienie dla potrzeb mieszkańców powiatu, organizacji pozarządowych, strażaków ochotników, kół gospodyń wiejskich znalazło odzwierciedlenie w ich codziennej pracy.
Pełniąc funkcje najpierw Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, a potem Wicestarosty Kaliskiego na stałe zapisał się na kartach historii Powiatu Kaliskiego. Od kilkunastu lat był związany z samorządem gminnym i powiatowym. Pracował najpierw jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiszynie, następnie jako Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego i Wicestarosta Kaliski.
Aktywnie uczestniczył w procesie inwestycyjnym w powiecie kaliskiego i nadawał mu kształt. Dbał o rozwój oświaty, aktywnie wspierał kulturę, kultywował tradycje i wspierał sport w powiecie kaliskim. Był inicjatorem wielu akcji promujących Powiat.

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 29 grudnia 2014 roku nadała Orkiestrze Dętej OSP Iwanowice medal „Zasłużony dla powiatu kaliskiego” w uznaniu za propagowanie kultury, podnoszenie poziomu artystycznego, promowanie tradycji muzycznych w Powiecie Kaliskim i w Polsce. Medal został przyznany na wniosek Benedykta Owczarka – Członka Zarządu Powiatu Kaliskiego.
Medal odebrał Prezes Straży Jerzy Majas, Prezes Orkiestry Dętej Paweł Grabowski, a także dyrygent orkiestry Marek Kubera.

Po uzyskaniu zgody Gubernatora Kaliskiego w dniu 30 marca 1900 nadzwyczajne zebranie ogólne członków Iwanowickiego Towarzystwa Ogniowego powołało do życia orkiestrę dętą. Pierwszym kapelmistrzem został Iwan Dworzak, który w ciągu jednego roku zobowiązał się wyszkolić muzyków.
W 1904 roku orkiestra liczyła 10 muzyków. W roku 1930 powiększono orkiestrę do 18 osób a szkolenie nowych członków zakończone było egzaminem kwalifikacyjnym. Działalność orkiestry przerywa II wojna światowa. Po wojnie już wiosną 1945 roku orkiestra na nowo zaczyna działać.
Jako pierwsza orkiestra w historii występowała w sali gobelinowej zamku w Gołuchowie. Uświetniała centralne , ogólnopolskie obchody dnia strażaka w Poznaniu w 2013 r. Swoją grą uświetnia wiele uroczystości świeckich i kościelnych nie tylko w swojej miejscowości i gminie ale również na terenie całego kraju.
Obecny kapelmistrz Marek Kubera jest 9 kapelmistrzem w 115 letniej historii orkiestry. Orkiestra liczy obecnie 35 muzyków, przy orkiestrze działa 32 osobowa grupa taneczna pod kierownictwem Pani Katarzyny Kubera. Najstarsze instrumenty na których grają dzisiaj muzycy pamiętają jeszcze XIX wiek.
5 maja 2002 roku podczas uroczystości upamiętniających 100-lecie istnienia orkiestra odznaczona została Złotą Honorową Zbiorową Odznaką III stopnia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Orkiestra dęta OSP Iwanowice od pokoleń zrzesza w swoich szeregach miłośników gry na instrumentach nie tylko z Iwanowic ale i okolicznych miejscowości.
Kultywuje tradycje muzyczne i systematycznie podnosi poziom gry i wprowadza nowy repertuar.
Przy orkiestrze prowadzona jest nauka gry na instrumentach z której corocznie korzysta grono nowych adeptów muzyki, głównie młodzieży.
Orkiestra Dęta OSP IWANOWICE otrzymuje medal Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego w uznaniu za propagowanie kultury, podnoszenie poziomu artystycznego, promowanie tradycji muzycznych w Powiecie Kaliskim i w Polsce.

Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą z dnia 29 grudnia 2014 roku nadała Zakładowi Aktywności Zawodowej SWOBODA medal „Zasłużony dla powiatu kaliskiego” w uznaniu za działalność na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, organizację ich życia i działalność na rzecz rozwoju podopiecznych zakładu, oraz promocję Powiatu Kaliskiego w kraju i poza jego granicami.
Medal został przyznany na wniosek Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala

W maju 2004 roku w m. Swoboda koło Liskowa powstał pierwszy w Wielkopolsce Zakład Aktywności Zawodowej. Jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowa jednostka tworzona w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Stworzono możliwość powstawania placówek gdzie poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i zdrowotną można przygotować ludzi niepełnosprawnych do aktywnego życia w społeczeństwie.
ZAZ zatrudnia 25 osób niepełnosprawnych z terenu gmin Lisków, Koźminek i Opatówek, Ceków- Kolonia, Szczytniki oraz 11 osób pełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej jest przedsięwzięciem nowatorskim, wypracowującym skuteczne metody działania, a tym samym wpisującym się w system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Jednak już z pierwszych doświadczeń wiadomo, że powstanie i działanie zakładu przeciwdziała izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, jest miejscem integracji, szkołą życia i prawidłowych kontaktów międzyludzkich.
ZAZ Swoboda w 2014 roku obchodził swoje 10 –lecie. Od początku jego istnienia kieruje nim Karol Matczak, który jest inicjatorem i propagatorem wymiany kulturalnej między ZAZ . W ramach współpracy województwa wielkopolskiego z Dolną Saksonią w Niemczech ZAZ ze Swobody nawiązał współpracę z niemieckimi firmami z branży meblarskiej. Obecnie 80% pracy wykonywanej przez osoby niepełnosprawne to praca jako podwykonawcy firmy San Garden.
Do zadań pracowników zakładu w Swobodzie należy również opieka nad terenami zielonymi, pielęgnacja boisk szkolnych i pogłębianie rowów przy drogach. Nowatorskim i jedynym w kraju przedsięwzięciem było spotkanie teatralne osób niepełnosprawnych pod hasłem Trybik, organizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli, a dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Sztuka z udziałem aktorów z Zakładu Aktywności w Swobodzie wystawiona była w 2013 roku i powtarzana była kilka razy w Niemczech.
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal przyznał statuetki Sportowca Roku Powiatu Kaliskiego. Otrzymali Bartłomiej Matysiak mieszkaniec gminy Godziesze Wielkie obecny Mistrz Polski w kolarstwie szosowym, Eryk Latoń Wicemistrz Polski w kolarstwie na torze, aktualny Mistrz Polski Młodzików w Boksie - Patryk Trzciński, Aleksander Stawirej zawodnik ZIĘTEK Team Brzeziny Mistrz Świata w kickboxingu.

Bartłomiej Matysiak jest wychowankiem Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego. W barwach tego zespołu osiągał sukcesy torowe, zdobywając mistrzostwo Polski w wyścigu drużynowym na 4000 m na dochodzenie (w 2003 i 2005 roku) i brązowy medal w madisonie (2003). Od 2006 roku kolarz zawodowy, początkowo jeździł w barwach warszawskiej Legii, od 2009 roku jest zawodnikiem CCC Polsat Polkowice.
W 2014 roku Bartłomiej Matysiak został mistrzem Polski elity w kolarstwie szosowym. Kolarz grupy CCC Polkowice Polsat wygrał wyścig w Sobótce na dystansie 222 kilometrów.
Za zasługi dla polskiego kolarstwa, za znaczące osiągnięcia sportowe 20 października 2014 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.
Eryk Latoń karierę kolarską rozpoczynał w Kaliszu, trafiając do „kuźni” talentów- klubu kolarskiego, KTK Kalisz. Swoją „przygodę” z rowerem rozpoczynał od toru, gdzie odnosił swoje pierwsze kolarskie sukcesy. Ma na swoim koncie tytuły mistrza i vice mistrza Polski m.in. w kerinie, sprincie drużynowym, wyścigu punktowym, na 1 i 5 kilometrów. W sezonie 2011 reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy, gdzie w omnium zajął wysokie 4. miejsce, natomiast na mistrzostwach świata był ósmy.

Aktualny Mistrz Polski Młodzików w Boksie - Patryk Trzciński z Brzezin 15-latek wychowanek klubu Ziętek Team Brzeziny, wygrał walkę finałową w wadze +76 kg i zdobył tytuł Mistrza.
Najbardziej utytułowany zawodnik klubu ZIĘTEK Team Brzeziny w roku 2012/2013 - Aleksander Stawirej. W kategorii wagowej -91kg reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów Starszych w Kickboxingu federacji WAKO, które odbyły się w Rimini w 2014 r. Włochy. Stoczył dwa pojedynki, w których pokonał reprezentanta Turcji oraz w finałowej walce zawodnika z Rosji
Drużyna formuły full contact zdobyła 5 brązowych medali, 5 srebrnych i jeden złoty medal Aleksandra Stawireja. To największy sukces Aleksandra w jego bogatej karierze kickboxerskiej i bokserskiej. Ostatni złoty medal M. Świata dla Kaliskiego Powiatu zdobył Robert Ziętek w Teodozji
na Krymie w 2000 r.
Podczas Święta Powiatu Kaliskiego wręczono również statuetki za zasługi dla powiatu kaliskiego jego promocję w roku jubileuszu -15-lecia Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów dla długoletnich uczestników sztafety. W uznaniu za promocję Powiatu Kaliskiego, wspieranie idei WOŚP, wytrwałość, wyobraźnię i radość tworzenia wielkich rzeczy oraz fantastyczne wzmacnia ducha orkiestry.
BRONISŁAW KRAKUS (15 lat), ANDRZEJ WOLNIAK (14 lat), ZBIGNIEW SOBCZAK (12 lat)
KRZYSZTOF NOSAL (6 lat), WIOLETTA PRZYBYLSKA (5 lat), Renata Rzepecka (5 lat)
Mariusz Kurzajczyk (5 lat), MAREK BAUMGART (4 lata), JAN KOLAŃSKI (4 lata) i
ROBERT BIELAWSKI.
Statuetki wręczył Bartłomiej Matysiak Mistrz Polski w kolarstwie szosowym

W dotychczasowych Wielkoorkiestrowych Sztafetach uczestniczyło 33 cyklistów, niektórzy uczestniczyli we wszystkich wyjazdach do Warszawy. Do tej pory Sztafeta pokona-ła ogólny dystans 3.528 km .W gronie uczestników, prócz żelaznej trójki ( Andrzej Wolniak, Zbigniew Sobczak, Bronisław Krakus) w sztafecie uczestniczyła Olimpijka i Mistrzyni Świata – Ola Dawidowicz , Prezes Tour de Pologne – Czesław Lang, Euro Deputowany - Marek Siwiec ,Starosta Kaliski -Krzysztof Nosal, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Marek Baumgart, Prezes firmy Colian - Jan Kolański, Burmistrz Stawiszyna Robert Jarzębski, Wójtowie Gmin: Sebastian Wardęcki i Krzysztof Niedźwiedzki.
Do Warszawy sztafeta nigdy nie docierała z „pustymi rękami, aby wesprzeć działania Fundacji WOŚP kaliski sztab przekazał na centralną licytację Allegro oryginalną rakietę klasy ziemia – powietrze, dwa konie arabskie, dwa rowery MTB, metalografikę kaliskiego artysty, dzieło brzezińskiego rzeźbiarza, dwukrotnie słodki wypiek firmy Colian – Mega Grześka.

Część artystyczna zapewniła grupa Free Brass Band pod batutą Marka Kubery oraz wokaliści ze studia PIANO SONG. Święto powiatu zakończył koncert Trzech Tenorów z operetki z Poznania, którzy doskonale potrafili rozbawić publiczność.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów KLA od 1 lutego

Informujemy, że z dniem 1 lutego br. wszystkie linie komunikacyjne relacji Kalisz – Ostrów Wielkopolski zostają wydłużone do pętli autobusowej przy ulicy Toruńskiej.

Katalog aktywnych organizacji pozarządowych

Portal internetowy www.aktywnyostrow.pl rozpoczął właśnie katalogowanie ostrowskich organizacji pozarządowych. Ma to na celu skupienie wszelkich informacji o tych organizacjach w jednym miejscu, co znacznie ułatwi ich wyszukiwanie. Dodatkowo wszelkie organizowane wydarzenia zarejestrowanych tam fundacji i stowarzyszeń będą publikowane na portalu.

70. rocznica wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego

Z udziałem prezydent miasta Beaty Klimek odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji hitlerowskiej. W piątek, 23 stycznia minęło dokładnie 70 lat od tych wydarzeń. W obchodach oprócz kombatantów i samorządowców - wzięli udział: nauczyciele, młodzież szkolna, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych.

Linie M i M-E pojadą dłuższą trasą

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 1 lutego 2015 roku większość kursów linii M i M-E relacji Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Ostrów Wielkopolski przedłużona zostaje do pętli autobusowej przy ulicy Toruńskiej w Kaliszu.

Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii”

Już w przyszłym tygodniu rusza XVII edycja Konkursu Ortograficznego „ Mistrz Ortografii”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego oraz Rada Języka Polskiego. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów powiatu ostrowskiego i składa się z trzech etapów.

Otworzyli swe serca

Wzruszający koncert, loteria z nagrodami i gorące serca kaliszan... tak w skrócie można podsumować dzisiejszą – drugą - część akcji charytatywnej opatrzonej tytułem „Otwórz serce swe”. Dochód z przedsięwzięcia, za pośrednictwom Caritas Diecezji Kaliskiej, zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Jubileusz z Listkiewiczem

Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u stanie na czele Komitetu Honorowego obchodów 90-lecia istnienia KKS Włókniarz 1925 Kalisz. O jubileuszu, ale też o kaliskim futbolu, tym seniorskim i tym młodzieżowym, o sportowych inwestycjach i o rodzinnych związkach z Kaliszem, z Michałem Listkiewiczem rozmawiali w sobotę prezydent miasta Grzegorz Sapiński i wiceprezydent Piotr Kościelny.

Pogoda w regionie

Mist

Kalisz

-3°C

Wiatr: 14.48 km/h

  • 26 Jan 2015

    Snow 0°C -3°C

  • 27 Jan 2015

    Snow 2°C 0°C

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i reklamowych. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ